Apple đã đặt hàng Samsung sản xuất 100 triệu tấm nền AMOLED cho Iphone 2017

Apple đã đặt hàng Samsung sản xuất 100 triệu tấm nền AMOLED cho Iphone 2017

Tags:

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét