Qualcomm xác nhận định dạng USB Type C sẽ tương thích sạc nhanh Quickcharge 3.0

Qualcomm xác nhận định dạng USB Type C sẽ tương thích sạc nhanh Quickcharge 3.0

Tags:

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét